Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський бюджет Сновщини» http://snovsk.pb.org.ua, а також умови подання проєктів Авторами, за яких їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок коштів бюджету   міської територіальної громади.

  1. Терміни та визначення

1.        Електронна система «Громадський бюджет» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив мешканців Сновської міської територіальної громади, що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктів для голосування, електронного голосування за проєкти, зв'язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проєктів та громадою.

2.        Громадський бюджет (бюджет участі)  -  частина річного бюджету Сновської міської територіальної громади, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів Громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади та спрямована на демократичний процес обговорення Громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

3.        Робоча група – створений розпорядженням голови постійно діючий орган, члени якого координують виконання основних заходів в межах чинного законодавства України, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету у Громаді, визначених програмою «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки», здійснюють детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів, надають обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

4.        Проєкт – програма, пропозиція, ідея, яка подана автором та має підтримку не менше 15 осіб (крім автора), що не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Сновської міської ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проєкту, має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в Громаді відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, що встановлені Програмою.

4.1     Проекти за розподіляються за територіальною ознакою в наступному співвідношенні:

-            50 відсотків загальної суми Громадського бюджету направляється на реалізацію проектів на території міста Сновськ;

-            50 відсотків загальної суми Громадського бюджету направляється на реалізацію проектів на території  19 старостинських округів Громади.

4.2     Між старостинськими округами Громадський бюджет розподіляється наступним чином:

-  20% на проєкти, які підлягають реалізації в малих старостинських округах  з чисельністю населення від 250 до 499 осіб (Єлінський старостинський округ - с. Єліне, с. Безуглівка, с. Містки, с. Млинок; Жовідський  - Жовідь, с. Піщанка; Новомлинський – с. Нові Млини, с. Лосєв Слобода; Низківський - с. Низківка, с. Куропіївка, с. Лютівка, с. Привільне, с. Радвине, с. Руда, с. Філонівка, с. Щокоть; Суничненський - с. Суничне, с. Попільня, с. Шкробове; Хотуницький - с. Хотуничі, с. Камка, с. Крестопівщина; Замищанський – с. Займище);

-  30% на проєкти, які підлягають реалізації в середніх старостинських округах  з чисельністю населення від 500 до 799 осіб (Староруднянський старостинський округ – с. Стара Рудня; Гірський - с. Гірськ, с. Клюси, с. Липівка, с. Пльохів, с. Хрінівка; Смяцький – с. Смяч, с. Заріччя; Рогізківський – с. Рогізки; Староборовицький - с. Старі Боровичі, с. Гвоздиківка;  Великощимельський - с. Великий Щимель);

-  50% на проєкти, які підлягають реалізації в великих старостинських округах  з чисельністю населення від 800 до 1000 осіб (Тур’янський - с. Тур’я, с. Ількуча, с. Лука, с. Мишине, с. Селище; Сновський - с. Сновське, с. Єнькова Рудня, с. Михайлівка, с. Чепелів; Петрівський – с. Петрівка, с. Журавок; Тихоновицький - с. Тихоновичі, с. Глибокий Ріг, с. Гута-Студенецька, с. Іванівка, с. Сальне, с. Слава, с. Софіївка; Новоборовицький - с. Нові Боровичі, с. Загребельна Слобода; Кучинівський - с. Кучинівка

5.    Автор проєкту – дієздатний громадянин України віком від 14 років, який отримав паспорт громадянина України,  зареєстрований та/або проживає на території Громади.

6.    Картка оцінки проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проєктів, який заповнюється робочою групою.

7.    Форма проєкту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проєкту.

8.    Голосування – процес визначення жителями Громади проєктів-переможців, серед відібраних робочою групою проєктів.

9.    Адміністрація сайту – виконавчий комітет Сновської міської ради.

10.                    Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проєктів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.

11.                   Проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, проєктом-переможцем визначають проєкт, який поданий раніше, про що свідчить порядковий номер реєстрації, який присвоюється на етапі реєстрації проєкту.

12.    Головний розпорядник коштів – Сновська міська рада в особі міського голови, або відокремлені структурні підрозділи Сновської міської ради, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців. 

  1.  Загальні умови

2.1         Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2  Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.2         Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.3         Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.4 Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету Сновської міської територіальної громади.

2.5         Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.6         При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.7         Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.8  Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.9         Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.10      З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

3      Конкурс

3.1    Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2  Організатором конкурсу виступає відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради.

3.2    Детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів здійснює Робоча група. 

3.4    Робоча група  розглядає проєкти, після чого вони висуваються на голосування.

4.        Реєстрація

4.1    Автор проєкту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до Сновської міської ради.

4.2    Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проєкту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3    Зареєструвавшись на сайті для подання проєкту, Автор приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.4    Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

4.5    Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений/недійсний.

ґ) Прикріплена сканована копія документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутні скановані сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

4.6         Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

5. Подання проєктів

5.1    Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.

5.2    Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.3    Автор повинен зібрати підписи 15-ти осіб і додати до проєкту список підписів.

5.4    Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

5.5    Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проєкті не порушує прав третіх осіб.

5.6    Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках  подання проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і   загальноприйнятих норм суспільної моралі.

6. Оцінка проєктів

6.1    Робоча група залишає за собою право відхилити проєкт на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

6.1.1. Зібрано менше підписів за проєкт, ніж це визначено Положенням про Громадський бюджет.

6.1.2   Реалізація проєкту суперечить діючим програмам Сновської міської ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік.

6.1.3   Реалізація проєкту передбачає винятково розробку проєктної документації.

6.1.4   Реалізація проєкту носить незавершений, фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

6.1.5   Реалізація проєкту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту.

6.1.6   Реалізація проєкту передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

6.1.7   Реалізація запропонованого проєкту порушує чинне законодавство України.

6.1.8   Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

6.1.9   Передбачають поліпшення матеріально-технічного стану бюджетних установ-закладів соціальної сфери Громади, некомерційних комунальних підприємств та комунальних підприємств Громади.

6.2    Проєкти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в паперовому та електронному вигляді.

6.3    Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проєкту до голосування.

7. Голосування

7.1    Голосування за проєкти здійснюється шляхом паперового у пунктах голосування, визначених згідно розпорядження голови Сновської міської ради,  шляхом заповнення друкованої версії анкети, або електронного голосування у Системі.

7.2    Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID, ЕПЦ e-mail.

7.3    Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 10 календарних днів.

7.4    Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7.5    Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проєкт у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

8. Реалізація проєкту

8.1    У разі, якщо проєкт автора перемагає в голосуванні, Сновська міська рада реалізує даний проєкт за рахунок коштів бюджету Сновської  міської територіальної громади в поточному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проєкту.

8.2    Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проєктної пропозиції. Кількість переможців проєкту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в бюджеті Сновської  міської територіальної громади на відповідний рік для фінансування проєктів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді на 2019-2022 роки». Якщо в результаті голосування Проєкти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проєктів відповідно до п.4.1 Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді.

8.3    Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проєкти на всіх етапах конкурсу. Робоча група здійснює перевірку виключно технічних вимог до проєктів.

8.4    Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проєкту.

8.5    У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

8.6    Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

8.7  До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.8    Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.9    Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

9. Інші умови

9.1    Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету ініціатив сновчан, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

9.2 Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

9.3    Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

9.4    Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

9.5    Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.